Suzuki-methode

De Suzuki-methode is een levensfilosofie ontwikkeld door Sinichi Suzuki in het midden van de twintigste eeuw.

Hij merkte op dat kinderen hun moedertaal erg vlug aanleren, met weinig kans op mislukking, door dagelijkse herhalingen en oefening. Op een vergelijkbare wijze probeerde hij ook muziek aan te leren. Zijn methode, die hij talent education noemde, berust op dit principe van natuurlijk leren. De methode benadrukt de belevenis van muziek op jonge leeftijd.

  • Jong beginnen (vanaf 4 jaar)
  • Veelvuldig muziek luisteren
  • Leren te spelen alvorens muzieknotatie te leren lezen
  • Betrokkenheid van de ouder(s) bij de studerende kinderen
  • Een vast kernrepertoire
  • Combinatie van individuele les en groepsles

Got Something To Say:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Copyright © 2024. Powered by WordPress & Romangie Theme.